top of page

Yksi oleellinen ero edunvalvontavaltuutuksen ja edunvalvonnan välillä


Ihmisten puheissa edunvalvonta ja edunvalvontavaltuutus menevät usein sekaisin; molempiin asioihin viitataan termillä edunvalvonta, vaikka saatetaan tarkoittaa edunvalvontavaltuutusta ja sen käyttöönoton jälkeistä edunvalvontavaltuutettuna toimimista.

Kerrataan siis heti alkuun mitä kumpainenkin termi tarkoittaa:


 
Edunvalvonta on viimeinen keino turvata henkilön etua. Henkilön edunvalvojana toimii Digi-ja väestötietoviraston tai tuomioistuimen määräämä edunvalvoja.”


Edunvalvontavaltuutus on asiakirja, jolla henkilö voi nimetä kuka hoitaa hänen asioitaan, kun hän ei siihen enää itse kykene esimerkiksi sairauden tai vanhuudenheikkouden vuoksi”.

 


Vaikka äkkiseltään voi tuntua, että kyseessähän on kaksi melko samankaltaista asiaa, ei asia suinkaan ole näin. Tässä tekstissä on tarkoitus käydä läpi oleellisin ero yleisen edunvalvonnan ja edunvalvontavaltuutuksen välillä – nimittäin se, kuka tätä tärkeää työtä oikeasti tekee.


Edunvalvoja – läheinen vai työntekijä


Yleisessä edunvalvonnassa edunvalvojana toimii henkilö, joka on työsuhteessa kuntaan. Edunvalvojan asiakkaiden määrä vaihtelee paikkakunnasta riippuen. Joillakin alueilla edunvalvojalla voi olla asiakkaanaan jopa 300 henkilöä. Se tarkoittaa, että edunvalvojalla on noin kahdeksan minuuttia viikossa aikaa hoitaa yhden asiakkaan asioita. Se on hyvin lyhyt aika!


Mikäli henkilö laatii edunvalvontavaltuutuksen, tulee hänen asioitaan hoitamaan henkilön itse valitsema ihminen. Monesti tämä luotettu ihminen on lähisukulainen, tuttava tai ystävä. Yleinen edunvalvoja ei tunne asiakkaitaan henkilökohtaisesti, mutta edunvalvontavaltuutettu usein tuntee valtuuttajan jo pidemmän ajan takaa. Hän tietää millaista elämää sinä elät ja miten haluat asiotasi hoidettavan.


Yleisen edunvalvonnan tilanne tullee huononemaan


Yleisen edunvalvonnan tilanne tulee todennäköisemmin heikkenemään tulevaisuudessa Suomen väestön suurten ikäryhmien ikääntyessä, jolloin edunvalvonnan asiakkaiden määrä tulee kääntymään nousuun. Tämä tarkoittaa sitä, että yhdellä yleisellä edunvalvojalla tulee olemaan entistä useampia asiakkaita mikäli nykyinen status pysyy ennallaan.


Tärkein ja oleellisin keino estää itseään joutumasta vain yhdestä asiakkaaksi muiden joukossa, on laatia itselleen edunvalvontavaltuutus. Vain edunvalvontavaltuutuksella voit määrätä kuka hoitaa juuri sinun asioitasi.


Kumman sinä haluat hoitamaan asioitasi – tuntemattoman, joka tekee työtään vai läheisen, joka tuntee juuri sinut?


Kumman sinä haluat hoitamaan asioitasi - tuntemattoman, joka tekee työtään vai läheisen, joka tuntee juuri sinut?

Olethan jo laatinut itsellesi edunvalvontavaltuutuksen? Tahtoni-vihkossa on mukana helposti itse täytettävä edunvalvontavaltuutuslomake tai voit laatia valtuutuksen yhdessä asiantuntijoidemme kanssa.


Mikäli edunvalvontavaltuutus on vielä asiana uusi, katso videomme Edunvalvontavaltuutus tutuksi.Heräsikö kysymyksiä? Kommentoi alle. Muista myös tykätä ja jakaa!


 

Lisätietoa edunvalvontavaltuutuksesta saat:


Digi- ja väestötietovirasto


Digi- ja väestötietoviraston Omissa käsissä-kampanja, jossa myös me olemme mukana

www.omissakäsissä.fi


 

Tämän tekstin on kirjoittanut Viimeinen tahto yrityksen asiantuntija. Teksti on osa yrityksen tuottamaa tekstisarjaa, jonka tarkoituksena on jakaa tietoa erilaisista itsemääräämisoikeuksista ja herätellä ajatuksia sekä keskustelua aiheista.

Lisätietoja www.viimeinentahto.fi

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comentários


bottom of page