top of page

Edunvalvontavaltuutuksen voimaansaattaminen

Julkisuudessa keskustellaan tällä hetkellä paljon edunvalvontavaltuutuksen laatimisesta. Digi- ja väestötietovirasto suosittelee kaikkien yli 18-vuotiaiden laatimaan edunvalvontavaltuutuksen. Kyseessä ei ole siis suinkaan vain vanhempien ihmisten juttu - elämän arvaamattomuuden vuoksi kuka tahansa meistä saattaa joutua tilanteeseen, jossa tarvitsee toisen henkilön apua asioittensa hoidossa.


Kuvitellaan, että olet laatinut edunvalvontavaltuutuksen. Missä valtuutusta säilytetään ja miten valtuutus saadaan voimaan? Tässä artikkelissa vastaamme juuri näihin kysymyksiin.


#1 - Alkuperäinen edunvalvontavaltuutus


Edunvalvontavaltuuksesta on suositeltavaa laatia omat alkuperäiskappaleet valtuuttajalle ja jokaiselle valtuutetulle. Tämä tarkoittaa, että jokainen paperi on erikseen valtuuttajan ja todistajien allekirjoittama.

Digi- ja väestötietovirastolle on toimitettava alkuperäinen kappale, ei kopiota. Tämän vuoksi on tärkeää, että alkuperäisiä kappaleita on alkujaankin tehty useampia, sillä mikäli se yksi ainoa alkuperäinen paperi ehtii hukkua, ollaan yhtä tyhjän kanssa tilanteessa.#2 - Edunvalvontavaltuuksen säilytys


Edunvalvontavaltuutus tulee säilyttää hyvässä tallessa. Valtuutukset voi esimerkiksi antaa säilöön valtuutetulle tai pankin tallelokeroon. Päätös on jokaisen oma. Pääasia on, että jos ja kun valtuutuksen voimaansaattaminen tulee ajankohtaiseksi, on valtuutus helposti saatavilla.


#3 - Lääkärinlausunnon hankkiminen


Edunvalvontavaltuutuksen voimaansaattoa lähdetään hakemaan vasta sitten, kun valtuuttajan toimintakyky on heikentynyt siinä määrin, ettei hän kykene enää hoitamaan asioitaan. Tätä varten tarvitaan lääkärinlausunto, josta ilmenee henkilön heikentynyt terveydentila.#4 - Hakemus Digi-ja väestötietovirastoon


Kun lääkäri on laatinut lääkärinlausunnon, jossa hän puoltaa edunvalvontavaltuutuksen voimaansaattamista, voidaan Digi- ja väestötietovirastoon lähettää hakemus edunvalvontavaltuutuksen voimaansaattamiseksi. Digi- ja väestötietoviraston kotisivuilta löytyy valmis hakemuslomake, joka täytetään.


Digi- ja väestötietovirastolle pitää toimittaa seuraavat asiakirjat

  • hakemus edunvalvontavaltuutuksen vahvistamiseksi

  • lääkärinlausunto

  • alkuperäinen, paperinen edunvalvontavaltuutus


Edellä mainittujen lisäksi hakemuksen liitteeksi voidaan lisätä myös

  • valtuuttajan lausuma (jos valtuuttaja ymmärtää valtuutuksen merkityksen)

  • valtuuttajan aviopuolison lausuma (jos valtuuttaja on naimisissa)


Valtuuttajan tai hänen aviopuolisonsa lausumaa ei ole välttämätöntä toimittaa Digi- ja väestövirastolle vahvistamishakemuksen liitteenä, mutta niiden toimittaminen muiden asiakirjojen kanssa nopeuttaa asian käsittelyä. Digi- ja väestövirasto pyytää puuttuvat lausumat henkilöiltä itseltään käsittelyn yhteydessä. Lausumille löytyy valmiit lomakkeet Digi- ja väestöviraston kotisivuilta.#5 - Asian käsittely Digi- ja väestötietovirastossa


Edunvalvontavaltuutuksen voimaansaattohakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Digi- ja väestötietovirasto pyytää tarvittaessa lisäselvityksiä. Asian käsittelyä nopeuttaa jos kaikki tarvittavat asiakirjat on toimitettu Digi- ja väestötietovirastolle hakemuksen yhteydessä. Tätä teksiä kirjoittaessa hakemusten käsittelyaika on 2-3 kuukautta.


Digi- ja väestötietovirasto arvioi edunvalvontavaltuutuksen voimaansaattamisen tarpeen sekä mahdolliset esteet ja tekee asiasta päätöksen. Päätös postitetaan tai toimitetaan sähköpostiosoitteeseen, joka hakemuksessa on mainittu.


#6 - Valtuuttajan asioiden hoitaminen eduvalvontavaltuutuksen voimaansaattamisen jälkeen


Valtuuttajan asioita hoidettaessa eri viranomaisten ja muiden tahojen kanssa, valtuutetun täytyy näyttää heille Digi- ja väestötietoviraston vahvistamispäätöstä ja sen liitteenä oleva edunvalvontavaltakirja. Pankit, Kela ja Verottaja näkee väestötietojärjestelmästä, että valtuutus on voimassa, mutta he eivät näe valtuutuksen sisältöä.


Varmista aina miten asiointi valtuutuksella onnistuu parhaiten asioitavan tahon kanssa. Viranomaisilla ja eri toimijoilla on erilaisia ohjeistuksia edunvalvontavaltuutuksen kanssa toimimiseen.

 

Tahtoni-vihko sisältää valmiin, helposti täytettävän edunvalvontavaltuutuslomakkeen. Lahjoitamme jokaisesta myydystä Tahtoni-vihkosta 2€ Syöpäsäätiölle ❤️


Vihko on tilattavissa täältä www.viimeinentahto.fi


Voit myös halutessasi varata ajan edunvalvontavaltuutuksen laadintaan. Valtuutus laadintaan etänä asiantuntijamme kanssa.


 

Onko edunvalvontavaltuutus asiana vielä vieras? Tutustu aiempiin blogiteksteihimme ja luentovideoihimme.


Kenties yleisin virhe edunvalvontavaltakirjassa


Yksi oleellinen ero edunvalvontavaltuutuksen ja edunvalvonnan välillä


Lääkärinlausunnon merkitys edunvalvontavaltuutuksessa


Edunvalvontavaltuutuksi tutuksi - luentovideo


 

Tämän artikkelin on kirjoittanut Viimeinen tahto yrityksen asiantuntija. Artikkeli on osa yrityksen tuottamaa tekstisarjaa, jonka tarkoituksena on jakaa tietoa erilaisista itsemääräämisoikeuksista sekä herätellä ajatuksia ja keskustelua aiheista.


Lisätietoja www.viimeinentahto.fi

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page