top of page

Huoltotestamentti - testamentti lapsen huoltajuudesta

Perinteinen testamentti lienee suurimmalle osalle ihmisistä tuttu. Huoltotestamentti on kuitenkin monelle täysin uusi asia. Tässä artikkelissa käymme läpi mikä huoltotestamentti on ja mikä on huoltotestamentin merkitys käytännössä.


Mikä on huoltotestamentti?

Huoltotestamentin avulla huoltajat voivat ilmaista tahtonsa lapsen tai lasten huoltajuudesta tai sen järjestämisestä mikäli lapsen huoltaja menehtyy. Testamentissa huoltaja esittää oman ehdotuksensa lapsen tai lapsiensa huoltajasta oman poismenonsa jälkeen.

Toisen huoltajan asema

Huoltotestamentilla ei voi ohittaa lapsen toisen vanhemman tai huoltajan oikeuksia. On tärkeää tiedostaa, että lapsen toinen vanhempi on aina etusijalla huoltajaksi.

Huoltotestamentin voi laatia mikäli kokee, että toisen vanhemman huoltajuuskyvyissä on vakavia puutteita. Testamentissa voi tällöin perustella miksi huoltajaksi ehdottu henkilö olisi soveltuvampi tehtävään. Tämän kaltaisessa tilanteessa on tärkeää muistaa, että asiaa mietitään lapsen etujen kannalta.


Huoltotestamentin merkitys käytännössä


Huoltotestamentti ei ole tuomioistuinta sitova. Lapsen vanhempien tai huoltajien mielipidettä kuitenkin arvostetaan ja se otetaan huomioon lapsen huoltajuusasioista päätettäessä. Huoltotestamentti on tehty lapsen tai lasten etuja ajatellen ja on hyvinkin mahdollista, että huoltajuus ratkaistaan huoltotestamentin mukaisesti vanhemman toivetta kunnioittaen.


Huoltajuusasioiden päätöksenteossa kuullaan myös lasta mikäli se on lapsen iän ja kehitystason puolesta mahdollista.


Huoltotestamentin muotovaatimukset


Huoltotestamentin laadinnassa ei ole yhtä tarkkoja muotovaatimuksia kuin perinteisellä testamentilla. Huoltotestamentti on kuitenkin laadittava kirjallisesti ja on suositeltavaa, että kaksi todistajaa allekirjoittaa sen.


 

⭐ Huoltotestamentti on nyt tilattavissa kotisivuiltamme www.viimeinentahto.fi. Voit tilata kotona täytettävän lomakkeen suoraan sähköpostiin tai kotiintoimitettuna ilman postituskuluja. ⭐


 

Tämän artikkelin on kirjoittanut Viimeinen tahto yrityksen asiantuntija. Artikkeli on osa yrityksen tuottamaa tekstisarjaa, jonka tarkoituksena on jakaa tietoa erilaisista itsemääräämisoikeuksista sekä herätellä ajatuksia ja keskustelua aiheista.


Lisätietoja www.viimeinentahto.fi

Comments


bottom of page