top of page

Lääkärinlausunnon merkitys edunvalvontavaltuutuksessa

Yksi usein esitetty kysymys luennoillamme koskee edunvalvontavaltuutuksen liitteeksi lisättävää lääkärintodistusta. Milloin edunvalvontavaltuutukseen tarvitaan lääkärinlausunto?

Tässä artikkelissa käymme läpi lääkärinlausunnon merkityksen sekä sen, milloin ja missä tilanteissa lausunto on lisättävä edunvalvontavaltuutuksen liitteeksi.


Milloin edunvalvontavaltuutukseen tarvitaan lääkärinlausunto?


Edunvalvontavaltuutus on asiakirja, jolla henkilö voi itse määrätä kuka hoitaa hänen asioitaan, kun hän ei siihen enää kykene esimerkiksi sairauden tai vanhuudenheikkouden vuoksi. Valtuutettu on usein läheinen, omainen tai ystävä.


Edunvalvontavaltuutuksen tulee täyttää tietyt muotovaatimukset. Yksi vaatimuksista on, että kaksi esteetöntä todistajaa allekirjoittaa valtuutuksen. Todistajien tehtävänä on vakuuttaa allekirjoituksin, että edunvalvontavaltuutuksen laatija, eli valtuuttaja, on itse omakätisesti allekirjoittanut valtuutuksen ja, että valtuuttaja on toiminut vapaasta tahdosta ja ymmärtänyt laatimansa asiakirjan merkityksen.


Valtuuttajan ymmärryksen tason arviointia ei ole suotavaa jättää kuitenkaan täysin todistajien harteille. Tässä kohdin on suositeltavaa pyytää lääkärintodistusta oikeustoimikelpoisuuden toteamiseksi.


Syy #1 - Ennen edunvalvontavaltuutuksen laadintaa


Edunvalvontavaltuutuksen laatijan on oltava oikeustoimikelpoinen eli toisin sanoen hänen on ymmärrettävä mitä hän on tekemässä. Mikäli on yhtään epäilystä, että henkilön ymmärryksen taso on heikentynyt, on hankittava lääkärinlausunto. Alkanut muistisairaus ei ole itsessään este edunvalvontavaltuutuksen laatimiselle, kunhan lääkäri on todennut, että henkilön ymmärryksen taso on vaaditulla tasolla.


Mikäli myöhemmin selviää, että henkilö ei todellisuudessa ollut oikeustoimikelpoinen allekirjoittaessaan edunvalvontavaltuutusta, ei valtuutusta voida saattaa voimaan.


Syy #2 - Ennen valtuutuksen voimaansaattoa


Edunvalvontavaltuutuksen voimaansaattamisen tarpeellisuuden selvittämisen keskiössä on lääkärintodistus. Lääkärinlausunto tulee laatia Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeistukseen perustuen.


Lääkärinlausunnon olennaisin osa on lääketieteellisesti perusteltu johtopäätös henkilön edunvalvonnan tarpeesta eli kykeneekö henkilö huolehtimaan itsestään ja omaisuudestaan ja onko henkilö kykeneväinen valvomaan omaa etuaan. Edunvalvontavaltuutuksen vahvistaminen edellyttää, että lääkäri on todennut edunvalvontavaltakirjan laatineen henkilön kyvyttömäksi asioidensa hoitamiseen.
Olethan jo laatinut itsellesi edunvalvontavaltuutuksen? Mikäli edunvalvontavaltuutus on vielä asiana uusi, katso videomme Edunvalvontavaltuutus tutuksi.


Edunvalvontavaltuutuksen voi myös laatia yhdessä asiantuntijamme kanssa, lisätietoja löydät täältä https://www.viimeinentahto.fi/edunvalvontavaltuutus.


Muistathan, että myös Tahtoni-vihkossa on mukana selkeä edunvalvontavaltuutuslomake, jonka voit täyttää itse. Vihko on tilattavissa täältä https://www.viimeinentahto.fi/
Lisätietoa edunvalvontavaltuutuksesta saat:


Digi- ja väestötietovirasto


Digi- ja väestötietoviraston sivusto Omissa käsissä

www.omissakäsissä.fi 

Tämän artikkelin on kirjoittanut Viimeinen tahto yrityksen asiantuntija. Artikkeli on osa yrityksen tuottamaa tekstisarjaa, jonka tarkoituksena on jakaa tietoa erilaisista itsemääräämisoikeuksista ja herätellä ajatuksia ja keskustelua aiheista.


Lisätietoja www.viimeinentahto.fi

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page