top of page

Miksi hoitotahto on tärkeä?


Hoitotahto on täkeä laatia monista syistä, ja se voi auttaa varmistamaan, että oma hoito ja päätökset vastaavat henkilön omia toiveita, erityisesti tilanteissa, joissa hän ei enää itse pysty ilmaisemaan niitä.

Tässä muutama esimerkki, miksi hoitotahto on tärkeä asiakirja:

1 # Oman tahtonsa ilmaiseminen


Hoitotahdossa henkilö voi selkeästi ilmaista omat arvonsa, toiveensa ja mieltymyksensä liittyen terveydenhoitoon. Näin varmistetaan, että hoidossa kunnioitetaan yksilön omaa tahtoa.

Miksi hoitotahto on tärkeä?

2 # Päätösten helpottaminen läheisille


Hoitotahto selventää henkilön toiveet ja päätökset, mikä helpottaa läheisiä tekemään vaikeita päätöksiä, kun henkilö ei ole itse kykeneväinen tekemään niitä.


3 # Hoitohenkilökunnan ohjeistaminen


Hoitotahto tarjoaa selkeän ohjeistuksen hoitohenkilökunnalle siitä, millaista hoitoa henkilö haluaa tai ei halua saada. Tämä auttaa varmistamaan, että hoidossa noudatetaan henkilön omia arvoja ja toiveita.


4 # Vältetään tarpeetonta kärsimystä


Hoitotahdolla voidaan ilmaista esimerkiksi toiveet liittyen elämän loppuvaiheen hoidosta. Näin voidaan välttää tarpeetonta kärsimystä ja varmistaa, että hoito on linjassa henkilön omien arvojen kanssa.


5 # Lääketieteellisten päätösten ohjaaminen


Hoitotahdolla voi ohjata tärkeitä lääketieteellisiä päätöksiä, kuten elvytyksen tai tehohoidon rajoittamisen. Henkilö voi ilmaista, haluaako tietyissä tilanteissa tietyntyyppistä hoitoa tai haluaako rajoittaa tiettyjä toimenpiteitä.


6 # Hallinta elämän loppuvaiheessa


Hoitotahdolla henkilö voi hallita oman elämänsä loppuvaiheen hoitoa ja päätöksiä, mikä luo rauhaa ja mahdollistaa arvokkaan loppuvaiheen.


7 # Auttaa läheisiä tuntemaan olonsa turvalliseksi


Hoitotahdon olemassaolo antaa läheisille turvallisuudentunnetta, kun he tietävät noudattavansa rakkaansa toiveita vaikeissa tilanteissa.Yllä mainitut esimerkit korostavat, että hoitotahto on tehokas väline antamaan yksilölle hallinnan omasta hoidostaan myös tilanteissa, joissa hän itse ei pysty ilmaisemaan tahtoaan. Laadittu hoitotahto auttaa varmistamaan, että hoito on yhdenmukaista henkilön omien arvojen ja toiveiden kanssa.


 

Tämän artikkelin on kirjoittanut Viimeinen tahto yrityksen asiantuntija. Artikkeli on osa yrityksen tuottamaa tekstisarjaa, jonka tarkoituksena on jakaa tietoa erilaisista itsemääräämisoikeuksista sekä herätellä ajatuksia ja keskustelua aiheista.
Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comentarios


bottom of page