top of page

Yhteisöllistä toimintaa saattohoidon hyväksi


Helsingin Saattohoidon Tukiyhdistys ry perustettiin vuonna 2016. Yhdistyksen tavoitteena on parantaa saattohoidon olosuhteita sekä tarjota paljon kaivattua tukea niin omaisille kuin saattohoidon parissa työskentelevälle henkilökunnalle.


Yhdistyksen historiaa ja nykyhetki


2010-luvun alussa Helsingin kaupunki tunnisti tarpeen erikoistuneille palliatiivisen ja saattohoidon yksiköille. Vuonna 2013 perustettiin saattohoito-osasto ja seuraavana vuonna palliatiivinen osasto Suursuon sairaalaan Maunulaan. Aluksi osastot keskittyivät omiin erikoisaloihinsa, mutta ajan myötä ne ovat hoitaneet kumpaakin potilasryhmää. Osastot ovat kohdanneet tilojen karuuden ja vähäisten määrärahojen haasteen, mikä herätti ajatuksen saattohoidon tukemisesta yhdistyksen avulla.


Helsingin Saattohoidon Tukiyhdistys ry

Suursuon sairaalan vapaaehtoiset ja henkilökunta yhdistivät voimansa keväällä 2016, perustaen Helsingin Saattohoidon Tukiyhdistys ry:n. Yhdistyksen päämääränä on parantaa saattohoidon olosuhteita ja tukea potilaita, omaisia ja henkilökuntaa Suursuon sairaalassa sekä muissa kaupungin hoitolaitoksissa ja yksityiskodeissa.
Helsingin Saattohoidon Tukiyhdistys ry:n logo keväisellä taustalla.


Yhdistys on toteuttanut tarkoitustaan hankkimalla varoillaan tarvikkeita, kuten kirjahyllyjä, nojatuoleja, ja liikuteltavia jääkaappeja, parantaen näin osastojen tiloja. Toiminta ei ole kuitenkaan rajoittunut pelkkiin hankintoihin, vaan yhdistys on järjestänyt luentoja ja tapahtumia, kuten lohtulauluiltoja ja myyjäisiä. Myös yhteistyö muiden organisaatioiden kanssa, kuten Marttojen, Lions Clubin ja Metropolia Ammattikorkeakoulun, on ollut keskeistä.


Kerättyjen varojen avulla yhdistys on kyennyt tukemaan saattohoidon parissa toimivia eri projekteissa. Näihin kuuluu muun muassa sisustussuunnitelman luominen, keinutuolimatot ja vainajapeitteiden suunnittelu ja valmistus. Vaikka toiminta on toistaiseksi keskittynyt pääasiassa Suursuon sairaalaan, yhdistys toivoo voivansa tulevaisuudessa laajentaa tukeaan myös muihin saattohoitoyksiköihin.


Haluatko mukaan yhdistyksen toimintaan?


Yhdistyksen voimavarat ovat rajalliset, ja toiminnan jatkuminen vaatii uusia aktiivisia toimijoita. Vaikka resurssit ovat niukat, yhdistys pyrkii jatkamaan saattohoidon tukemista yhteisöllisesti ja toivoo voivansa säilyttää roolinsa myös tulevassa Helsingin Laaksoon rakennettavassa sairaalassa. Yhteisön voima ja sitoutuminen ovat olleet toiminnassa keskeistä, ja toiveissa on, että nämä voivat jatkua myös tulevaisuudessa.


Liittyäkseni mukaan yhdistyksen toimintaan tai saadaksesi lisätietoa yhdistyksen toiminnasta, voit laittaa viestiä helsingin@saattohoidontuki.org tai vierailla yhdistyksen sivuilla https://www.facebook.com/saattohoidontukiViimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page