top of page

Palliatiivinen hoito ja sen merkitys

Palliatiivinen hoito on lähestymistapa, joka keskittyy parantamaan potilaan elämänlaatua, kun hän kohtaa vakavan sairauden. Tämä hoitomuoto ei pyri pelkästään sairauden parantamiseen vaan tarjoaa kokonaisvaltaista tukea potilaan fyysisiin, psykologisiin, sosiaalisiin ja hengellisiin tarpeisiin. Se on suunniteltu erityisesti potilaille, joilla on pitkälle edennyt tai parantumaton sairaus, ja sitä voidaan tarjota samanaikaisesti muun hoitomuodon rinnalla.


Palliatiivinen hoito ja sen tavoitteet


1. Oireenmukainen hoito:


Palliatiivinen hoito pyrkii lievittämään sairauden aiheuttamia oireita, kuten kipua, pahoinvointia ja väsymystä. Tämä mahdollistaa potilaalle paremman elämänlaadun ja tuen hänen arjessaan.


2. Psykologinen tuki:


Hoitotiimi tarjoaa potilaalle ja hänen läheisilleen psykologista tukea auttaakseen käsittelemään sairauden aiheuttamia tunnekuohuja ja stressiä. Tämä osa hoitoa auttaa potilasta säilyttämään henkisen vahvuutensa ja elämänhalunsa.


3. Sosiaalinen tuki:


Palliatiivinen hoito huomioi potilaan sosiaaliset tarpeet, kuten perheen ja ystävien osallistumisen hoitoprosessiin. Se auttaa luomaan tukiverkostoja ja vahvistamaan potilaan sosiaalista hyvinvointia.


4. Hengellinen hoito:


Monet palliatiiviseen hoitoon osallistuvat potilaat kaipaavat hengellistä tukea ja etsivät merkitystä elämälleen. Hoidossa otetaan huomioon myös nämä hengelliset tarpeet.


Palliatiivisen hoidon merkitys


1. Potilaan itsemääräämisoikeus:


Palliatiivinen hoito kunnioittaa potilaan itsemääräämisoikeutta ja antaa hänelle mahdollisuuden osallistua hoitopäätöksiin. Potilas voi ilmaista omat arvonsa ja toiveensa hoidostaan, mikä vahvistaa hänen kokemustaan osallisena omassa hoidossaan.


2. Elämänlaadun parantaminen:

Palliatiivinen hoito ja sen merkitys

Palliatiivinen hoito keskittyy potilaan elämänlaadun parantamiseen sen sijaan, että keskityttäisiin pelkästään sairauden hoitoon. Tämä voi tarkoittaa sairauden etenemisen hidastamista, oireiden hallintaa ja henkisen hyvinvoinnin tukemista.


3. Läheisten tuki:


Palliatiivinen hoito ei ole vain potilaan hoitoa, vaan se huomioi myös läheisten tarpeet ja tuntemukset. Se auttaa perhettä ja ystäviä käsittelemään sairauden vaikutuksia ja vahvistaa heidän kykyään tukea potilasta.


4. Inhimillinen loppuvaiheen hoito:


Palliatiivinen hoito tarjoaa inhimillisen lähestymistavan elämän loppuvaiheeseen. Se korostaa potilaan yksilöllisiä tarpeita ja toiveita, antaen hänelle mahdollisuuden elää loppuvaiheensa arvokkaasti ja rauhallisesti.


Palliatiivinen hoito ei ole vain hoitomuoto, vaan se on kokonaisvaltainen lähestymistapa, joka kunnioittaa potilaan ihmisarvoa ja tukee häntä elämän loppuvaiheessa. Sen merkitys piilee siinä, että se mahdollistaa arvokkaan ja yksilöllisen elämän loppuvaiheen, jossa potilaan toiveet ja tarpeet ovat ensisijaisia.


 

Tämän artikkelin on kirjoittanut Viimeinen tahto yrityksen asiantuntija. Artikkeli on osa yrityksen tuottamaa tekstisarjaa, jonka tarkoituksena on jakaa tietoa erilaisista itsemääräämisoikeuksista sekä herätellä ajatuksia ja keskustelua aiheista.
Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page