top of page

Mitä vihkon eri osa-alueet sisältävät?

HOITOTAHTO

 

Hoitotahto on henkilön tahdonilmaus hänen hoidostaan siltä varalta, että hän ei esimerkiksi onnettomuuden, tajuttomuuden, vakavan sairauden, vanhuudenheikkouden tai muun vastaavan syyn vuoksi pysty osallistumaan häntä koskeviin hoitoratkaisuihin.

 

Hoitotahto helpottaa hoitohenkilökunnan työtä ja vähentää omaisten epätietoisuutta ja ahdistusta hoitoratkaisuissa.

HOIVATAHTO

 

Minkälaiset ovat sinun päivittäiset rutiinit? Oletko aamuvirkku vai hidas heräilijä? Pidätkö kahvista vai teestä? 

 

Hoivatahdossa voit kertoa miten haluat itseäsi hoidettavan pitkäaikaishoidossa. On tärkeää listata ylös itsellesi tärkeät asiat ja rutiinit, jotta saat oikeanlaisen hoidon ja hoitoympäristön.

EDUNVALVONTAVALTUUTUS

 

Edunvalvontavaltuutuksen tekemällä voit etukäteen huolehtia siitä, että luotettava henkilö hoitaa taloudellisia ja muita asioitasi tulevaisuudessa, jos oma toimintakykysi jostain syystä heikkenee.

ELINLUOVUTUSTAHTO

Selkeästi ilmaistulla elinluovutustahdolla helpotat omaisia raskaalla hetkellä. Varsinkin äkillisissä ja vakavissa tapauksissa päätökset elinten luovuttamisesta on tehtävä nopeasti.

 

.

VARALLISUUS JA SOPIMUKSET

 

Missä pankissa sinulla on pankkitili? Entä missä yhtiössä on vakuutuksesi? Omistatko ajoneuvoja tai vaikka palan metsää? 

 

Nämä asiat on hyvä kirjata ylös, jotta omaiset osaavat ottaa yhteyttä oikeaan tahoon tai palveluntarjoajaan.

 

Erityisen tärkeää on kirjaa ylös mikäli pankkitilejä on esimerkiksi ulkomailla tai ulkomaisissa pankeissa tai saat eläkettä ulkomailta.

DIGITAALINEN TESTAMENTTI

 

Digitaalisella jäämistöllä tarkoitetaan henkilön jälkeensä jättämää digitaalisessa muodossa olevaa tietoaineistoa.

 

Tämä tietoaineisto käsittää muun muassa sähköpostit, digitaaliset valokuvat ja dokumentit. 

 

Digitaalisessa testamentissa kerrot mitä haluat, että omaiset tekevät digitaalisella jäämistölläsi. Voit tehdä digitaalisen testamentin normaalin testamentin tavoin.

HAUTAUS- JA MUISTOTILAISUUSSUUNNITELMA

 

Hautaussuunnitelmassa käydään läpi muun muassa hautaustapa, hautapaikka, hautajaisseremonian kulku sekä hautajaisten kustannukset.

 

Muistotilaisuussuunnitelmassa käydään läpi muistotilaisuuden pitopaikka sekä tilaisuuden yksityiskohdat.

Voit täyttää suunnitelmat haluamallasi tavalla; voit ottaa kantaa esimerkiksi vain yhteen asiaan tai suunnitella hautajaiset hyvinkin tarkalla tasolla.

Hautaus- ja muistotilaisuussuunnitelmien etukäteen laatiminen auttaa omaisia vaikeana aikana. Surun keskellä voi olla vaikeaa muistaa mitä henkilö on joskus toivonut. Tämän vuoksi tahto on tärkeää kirjata ylös.

 

Hautauslain mukaan vainajan tahtoa pitää kunnioittaa.

RUUMIINLUOVUTUSTESTAMENTTI

 

Halutessasi voit luovuttaa ruumiisi lääketieteen käyttöön kuolemasi jälkeen.
 

Anatomian osaston opetukselle täysin välttämätön vainajien dissektiotoiminta on mahdollista vain, jos osasto saa riittävästi vainajia tähän tarkoitukseen.

 

Ruumiinluovutustestamentin voi tehdä jokainen täysi-ikäinen ja oikeustoimikelpoinen Suomen kansalainen todistajien läsnäollessa. (Helsingin yliopisto, 2019)

 

Vihkossa on mukana Helsingin, Turun ja Tampereen yliopistojen ruumiinluovutustestamentit.

SIVIILIHAUTAJAISKORTTI

 

Tahdon siviilihautajaiset -kortilla kerrot helposti ja selkeästi, että tahdot poismenoosi ja hautajaisiisi liittyvät asiat hoidettavan uskonnottomasti.

 

Kortin ovat julkaisseet Vapaa-ajattelijain liitto ry, Suomen Humanistiliitto ry sekä palvelukeskus Pro-Seremoniat.

HUOLTOTESTAMENTTI

 

Huoltotestamentissa huoltajat ilmaisevat tahtonsa lapsen tai lasten huoltajuuden järjestämisestä, jos huoltajat kuolevat.

 

Tällainen asiakirja ei ole viranomaisia tai tuomioistuinta sitova, mutta se otetaan huomioon, kun huoltajuuskysymystä ratkaistaan. Lapsen jäätyä ilman huoltajia käräjäoikeus määrää uuden huoltajan joko sosiaaliviranomaisen tai lapsen läheisen hakemuksesta.

.

KESKINÄINEN TESTAMENTTI

 

Keskinäisellä testamentilla tarkoitetaan kahden ihmisen yhdessä toistensa eduksi tekemää testamenttia.

 

Yleensä keskinäisen testamentin tekijöitä ovat avio- tai avopuolisot, mutta myös esimerkiksi sisarukset tai ystävykset voivat tehdä keskinäisen testamentin yhdessä. Keskinäisellä testamentilla varmistetaan toisen testamentin tekijän oikeudet perinnönjaossa. Tämän lisäksi keskinäisellä testamentilla voi saavuttaa veroetua. 

.

bottom of page