top of page

Sopimus- ja toimitusehdot

Sopimus- ja toimitusehdot

Yleistä tilaamisesta

Asiakas voi tilata tuotteen internetsivujen tilauslomakkeella, sähköpostitse tai puhelimitse. Painetut sekä digitaalisessa muodossa olevat tuotteet ovat maksullisia ellei toisin erikseen mainita. Tuotteiden hinnat on kerrottu kohdassa Hinnasto. Hinnat sisältävät arvonlisäveron ja postituskulut.

 

Toimitustietojen antaminen

Pakollisia toimitustietoja ovat asiakkaan nimi- ja osoitetiedot, sähköpostiosoite sekä puhelinnumero. Tilausvahvistus lähetetään asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Maksaminen

Ennen tilauksen lähettämistä asiakkaan tulee tarkistaa, että tilauksen tiedot ja toimitustiedot ovat oikein. Lasku toimitetaan painetun vihkon kohdalla tilauksen yhteydessä, sähköisen tuotteen ostajalle lasku lähetetään erillisessä sähköpostissa.

Toimitukset

Vihkotilaukset toimitetaan kirjeenä asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen. 

Mikäli asiakas on valinnut digitaalisen tuotteen, lähetetään tuote asiakkaalle sähköpostissa.


 

Toimitusajat

Kirjeenä toimitettavat tilaukset toimitetaan Postille kolmen arkipäivän kuluessa tilauksesta. 

Digitaaliset tuotteet toimitetaan heti tilauslomakkeen täyttämisen jälkeen.


 

Palautusoikeus

 

Kuluttaja-asiakkailla on Suomeen toimitetuilla tilauksilla 14 vuorokauden palautusoikeus. Asiakas voi jättää palauttettavat tuotteet postin kuljetettavaksi asiakaspalautuksena alla olevaan osoitteeseen:

 

Suvi Taussi / Viimeinen tahto

Kvisintie 40

02420 Jorvas

 

Tuotteiden tulee olla myyntikuntoisia. Asiakas maksaa palautuksen postituskulut.

 

Palautusoikeus ei koske digitaalisia tuotteita tuotteita (KSL 6 luku 16 pyk.)

Reklamaatiot

Mikäli toimitettu tuote ei vastaa tilattua, asiakkaan tulee välittömästi ottaa yhteyttä joko puhelimitse tai sähköpostitse. Yhteydenotossa on mainittava tilaajan tiedot ja reklamaation aihe.

 

Tilauksen peruminen

Asiakas voi perua tilauksensa, mikäli toimitus ei ole tapahtunut yrityksen ilmoittamassa ajassa. Tilauksen peruutuksesta tulee ilmoittaa sähköpostitse. Yrityksellä on oikeus perua tilaus, jos tilattu tuote on loppuunmyyty tai sen saatavuudessa on muita ylitsepääsemättömiä vaikeuksia. Tilauksen perumisesta ilmoitetaan asiakkaalle sähköpostitse.

Digitaalisen tuotteen tilausta ei voi perua.

 

Lisätietoa sähköisten tuotteiden palautus- ja peruutusoikeuksista https://www.kkv.fi/kuluttaja-asiat/verkkokauppa/peruuttamisoikeus-verkkokaupassa/#peruuttamisoikeus-digitaalinen.

 

Ladattavien tuotteiden erityisehdot

 

Asiakas saa käyttää lataamaansa teosta tietokoneellaan ja tulostaa teoksen aineistoa omaan käyttöönsä. Asiakkaalla ei ole oikeutta kopioida, jakaa tai levittää teosta missään muodossa eteenpäin.

 

Tekijänoikeuslaissa on säädetty tekijänoikeuden suojaaman teoksen luvattomasta käytöstä korvausvelvollisuus ja rangaistusuhka. Tekijänoikeuslain 57 §:n mukaan teoksen luvattomasta käytöstä seuraa aina hyvitysvelvollisuus. Teoksen tahallinen ja tuottamuksellinen luvaton käyttö aiheuttaa lisäksi vahingonkorvausvelvollisuuden. Korvattavaksi tulevat tällöin teoksen arvo ja laittomasta kopioinnista aiheutuvat muut kustannukset, kuten haitta ja oikeudenkäyntikulut. Jos yrityksellä on perusteltua syytä epäillä, että Käyttäjä on toiminut sitoumuksiensa vastaisesti, yrityksellä on oikeus ryhtyä toimenpiteisiin siltä osin kuin se on tarpeellista sopimuksen vastaisen toiminnan lopettamiseksi. Asiakkaalla ei ole tällöin oikeutta vahingonkorvaukseen tai ladattavasta tuotteesta maksetun hinnan palautukseen. Lisäksi asiakas sitoutuu korvaamaan yritykselle kaiken väärinkäytöksestä aiheutuvan vahingon.

Muita ehtoja

Yritys pidättää oikeuden muuttaa toimitusehtojaan ilmoittamatta siitä etukäteen. Asiakkaan tulee ennen tilauksen tekemistä tutustua voimassaoleviin toimitusehtoihin yrityksen sivuilla. Yritys ei korvaa välillisiä vahinkoja tai ylivoimaisesta esteestä johtuvia vahinkoja.

Yritys ei myöskään korvaa asiakkaan tai kolmannen osapuolen vastuulla olevista seikoista aiheutuvia vahinkoja eikä yrityksellä ole korvausvelvollisuutta näiden käyttöehtojen mukaisien oikeuksien käytöstä. Yritys vastuu rajoittuu enimmillään Suomen lakien pakottavien säännösten mukaan.

 

Osapuolet vapautuvat velvoitteistaan ja velvollisuuksistaan maksaa korvausta, jos velvoitteiden rikkominen tai niiden täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä. Tällainen tapahtuma voi olla esimerkiksi sota, kapina, pakko-otto tai takavarikko yleiseen tarpeeseen, energiajakelun keskeytys, työselkkaus, tulipalo, ukonilma tai muu luonnonilmiö, kolmannen osapuolen aiheuttama kaapelivaurio tai muu vaikutuksiltaan vastaava ja epätavallinen osapuolista riippumaton syy. Yritys ei vastaa ylivoimaisen esteen aiheuttamista viivästymisistä eikä tuotteiden virheellisen kunnon tai viivästyneen toimituksen aiheuttamista välillisistä haitoista. Mahdolliset riita-asiat pyritään aina ensisijaisesti sopimaan asiakkaan ja yrityksen kesken. Mikäli sopimukseen ei päästä, riita ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa tai kuluttaja-asiakkaiden osalta asiakkaan kotipaikan käräjäoikeudessa.

bottom of page