top of page

Usein kysytyt kysymykset

Tahtoni-vihko ja sen täyttäminen

 

Mitä Tahtoni-vihko sisältää?

 

Painettu Tahtoni-vihko sisältää hoitotahdon, hoivatahdon, edunvalvontavaltuutuksen, varallisuus ja sopimukset -osion, tietoa digitaalisen jäämistön perintösuunnittelusta, digitaalisen testamentin, hautaussuunnitelman, muistotilaisuussuunnitelman sekä tietoa elinluovutustahdosta.

 

Sähköinen versio on samansisältöinen kuin painettu versio, mutta lisäksi sähköisessä versiossa on siviilihautajaiskortti ja Helsingin, Tampereen ja Turun yliopistojen ruumiinluovutustestamentit.

 

 

Miten sähköistä pdf-versiota täytetään?

 

 

PDF-tiedoston muokkaamista varten tarvitset tietokoneellesi esimerkiksi Adobe Reader tai Foxit Reader ohjelman. Useista koneista tämän kaltainen ohjelma löytyy valmiina, mutta mikäli sitä ei koneeltanne löydy, voi sen ladata alla olevista linkeistä. Ohjelma on täysin maksuton.

Adobe Reader https://get.adobe.com/fi/reader/
Foxit Reader https://www.foxitsoftware.com/pdf-reader/
 

Muista ladata ja tallentaa Tahtoni-tiedosto omalle koneellesi ja muokkaa tätä tallennettua versioita.

 

Onko vihko laillinen?

 

Edunvalvontavaltuutus ja hoitotahto ovat Tahtoni-vihkossa ainoat asiakirjat, joiden täyttämiseen tai noudattamiseen liittyy määräyksiä tai lainsäädäntöä. Edunvalvontavaltuutuslomaketta laadittaessa on ehdottoman tärkeää, että henkilö on oikeustoimikelpoinen ja asiakirjan allekirjoittaa kaksi todistajaa. Tahtoni-vihkossa on mukana Helsingin kaupungin laatima yksinkertainen edunvalvontavaltuutuslomake. Edunvalvontavaltuutus on kuitenkin hyvä laatia yhdessä asiantuntijan tai lakimiehen kanssa mikäli kokee, että yksinkertainen malli ei kata täysin omaa tilannetta.

 

Hoitotahto on sairaanhoitohenkilökunnan toimintaa ohjaava ja sitova asiakirja.

 

Vihkon muut asiakirjat, kuten hautaussuunnitelma, liittyvät henkilön omaan tahtoon liittyen hänen asioiden hoitoon poismenon jälkeen. Vainajan tahtoa on toivottavaa noudattaa, mutta laki ei sitä vaadi.

 

Onko koneelle ladattava versio laillinen ja pätevä?

 

Tahtoni-vihko sisältää kymmenen eri asiakirjaa ja lomaketta ohjeineen. Näistä vain kaksi, edunvalvontavaltuutus ja hoitotahto, vaativat allekirjoitukset laatijalta sekä todistajilta. Hoitotahdossa ei allekirjoitukset ole kuitenkaan pakollisia, mutta suositeltavia. Hoitotahto on tärkeää tallentaa myös Omakantaan, jotta eri sairaanhoitotahot saatavat tiedot sähköisesti. Edunvalvontavaltuutus on allekirjoitettava ja alkuperäinen kappale toimitetaan Digi- ja väestötietovirastoon, kun halutaan laittaa edunvalvontavaltuutus voimaan.

 

Tämä tarkoittaa, että edunvalvontavaltuutuslomake on joka tapauksessa tulostettava, vaikka se täytettäisiin ensin tietokoneella.

 

Miksi vihkossa ei ole mukana testamenttia?

 

Testamentti on suositeltavaa laatia aina yhdessä lakimiehen tai asianajajan kanssa. Testamentti on laadittava muotomääräysten mukaisesti. Lisäksi testamentin sisältö vaihtelee paljon henkilöstä riippuen. Tämän vuoksi emme ole sisällyttäneet valmista testamenttipohjaa lainkaan Tahtoni-vihkoon.

 

Missä vihkoa kannattaa säilyttää?

 

 

Vihkon säilytykseen on useampia vaihtoehtoja. Jokaisen on mietittävä mikä sopii parhaiten omalla kohdalla.

 

Jotkut ihmiset täyttävät vihkon tietokoneella ja tulostavat sitten itselleen paperisen version. Osa vie paperisen version säilöön pankkiholviin tai lakimiehelle. Tämä ei kuitenkaan ole suositeltavaa, koska vihkossa on paljon sellaista tietoa, joihin omaisten olisi hyvä päästä helposti käsiksi. Tälläisiä tietoja on esimerkiksi hoito- ja hoivatahto.

 

Sähköisen version voi lähettää sähköpostin liitteenä haluamalleen omaiselle tai läheiselle. Sähköisen version voi myös säilyttää omalla tietokoneella, mutta tällöin pitää varmistaa, että omaiset pääsevät lukemaan tiedostoa tarpeen tullen. Voitte halutessanne määrätä itsellenne digitaalisen jäämistön hoitajan, jolloin tällä luotetulla henkilöllä pääsy tietokoneellenne.

 

Tärkeää on kertoa omaiselle tai läheiselle vihkon olemassaolosta ja sen säilytyspaikasta, jotta tilanteen vaatiessa vihkoa osataan lähteä etsimään oikeasta paikasta.

 

Huomioithan, että edunvalvontavaltuutuslomake on joka tapauksessa tulostettava, koska Digi- ja väestötietovirastolle on toimitettava alkuperäinen paperin allekirjoituksineen, kun edunvalvontavaltuutuksen täytäntöönpanoa haetaan.

 

 

Miksi maksaa vihkosta?

 

Tahtoni-vihko sisältää hoitotahdon ja edunvalvontavaltuutuksen lisäksi monta muuta tärkeää asiakirjaa. Mukana on hoivatahto, varallisuus ja sopimukset-osio, digitaalinen testamentti, hautaussuussuunnitelma, muistotilaisuussuunnitelma, siviilihautajaiskortti, tietoa elinluovutuksesta ja ruumiinluovutustestamentti sekä ohjeet jokaisen asiakirjan täyttämiseen. Nämä asiakirjat on haluttu tuoda yhteen kansiin, jotta niiden täyttäminen olisi mahdollisimman helppoa.

Yrityksemme palveluihin kuuluu täysin ilmainen neuvonta edellä mainittuihin asioihin liittyen. Kierrämme säännöllisesti oppilaitoksissa ja erilaisissa eläkeläisryhmissä luennoimassa hoitotahdosta ja edunvalvontavaltuutuksesta. Luentoihin sisältyy kuuntelijoille jaettava laaja tietopaketti. Nämä luentotilaisuudet sekä jaettava aineisto ovat myös täysin maksuttomia.

Vihkolla saatavasta hinnasta kuitataan vihkon painattamisesta koituvia kuluja sekä mahdollistetaan ilmaisten luentotilaisuuksien sekä ilmaisen puhelinpalvelun toiminta.

 

 

Edunvalvontavaltuutus

 

Tahtoni-vihkon edunvalvontavaltuutuslomake on Helsingin kaupungin laatima. Onko lomake pätevä vaikken asu Helsingissä?

 

Kyllä on. Tärkeintä on lomakkeen sisältö.

 

 

Olen laatinut edunvalvontavaltuututuksen. Mitä nyt teen?

 

Jos valtuutus on todistajien allekirjoittama, voitte jättää edunvalvontavaltuutuksen odottamaan hyvään säilöön. Jos ja kun edunvalvontavaltuutus tulevaisuudessa halutaan saattaa voimaan, toimitetaan alkuperäinen lomake allekirjoituksineen Digi- ja väestötietorekisteriin.

 

Voimmeko laatia puolison yhteisen edunvalvontavaltuutuksen?

 

Edunvalvontavaltuutus on aina henkilökohtainen.

bottom of page