top of page

Miten edunvalvontavaltuutetun tehtävää hoidetaan?

Edunvalvontavaltuutetun ensisijaisena tehtävänä on pitää tunnollisesti huolta valtuuttajan oikeuksista ja hoitaa hänen asioitaan hänen parhaakseen.


Valtuuttajan mielipiteen selvittäminen tärkeiden päätösten yhteydessä tulee suorittaa tilanteen niin salliessa. Tämä edellyttää, että valtuuttajan mielipiteen selvittäminen on mahdollista ilman merkittävää hankaluutta ja että valtuuttaja ymmärtää päätöksen merkityksen.
Valtuuttajan rahat ja muu omaisuus on pidettävä erillään omista varoista. Tehtävät, joita valtuutettu hoitaa, ilmenevät edunvalvontavaltakirjasta. Lisäksi valtuuttaja voi erikseen antaa tarkempia määräyksiä tai toimiohjeita siitä, miten hänen asioitaan tulee hoitaa.


Omaisuusluettelo

Omaisuusluettelo on toimitettava Digi- ja väestötietovirastolle kolmen kuukauden kuluessa valtuutuksen vahvistamisesta. Omaisuusluettelossa on oltava selkeästi eritelty ne varat ja velat, joita valtuutus oikeuttaa hoitamaan. Luettelo tulee laatia valtuutuksen vahvistamishetken tilanteen mukaisesti. Mikäli valtuuttaja myöhemmin hankkii omaisuutta, joka kuuluu hoitotehtäviesi piiriin (esimerkiksi tulee kuolinpesän osakkaaksi), luettelo saadusta omaisuudesta (esimerkiksi perukirja) on toimitettava Digi- ja väestötietovirastolle kuukauden kuluessa.


Vuositili

Vuositili on annettava Digi- ja väestötietovirastolle vain, mikäli valtuuttaja on valtakirjassa erikseen niin määrännyt. Valtakirjassa on myös mainittava, kuinka usein vuositili tulee laatia. Vaikka vuositilin laatiminen ei olisikaan vaadittua, valtuutettu on kuitenkin velvollinen pitämään kirjaa valtuuttajan varoista, veloista ja tilikauden tapahtumista, mikäli edunvalvontavaltuutus antaa valtuuden hoitaa taloudellisia asioita.


Kirjanpitovelvollisuus

Valtuutettu on aina velvollinen pitämään kirjaa valtuuttajan varoista, veloista ja tilikauden tapahtumista, mikäli edunvalvontavaltuutus valtuuttaa hoitamaan taloudellisia asioita. Tarpeelliset tiedot, tositteet, asiakirjat ja arvopaperit on toimitettava Digi- ja väestötietovirastolle pyydettäessä. Tällainen pyyntö voi tulla esimerkiksi pankin ilmoittaessa epäselvyyksistä valtuuttajan asioiden hoidossa tai valtuuttajan läheisen ilmoittaessa epäasianmukaisesta toiminnasta. On kuitenkin huomioitava, että lähiomaisen tiedonsaantia voidaan rajoittaa, koska valtuutetulla on salassapitovelvollisuus.


Mahdolliset muut raportit

Valtuuttaja voi valtakirjassa määrätä niin kutsutuista yksityisistä valvontajärjestelyistä. Tämä voi esimerkiksi tarkoittaa sitä, että määräajoin tulee raportoida tilasta jollekin valtuuttajan läheiselle tai yksityiselle tilintarkastustoimistolle. Valtuuttaja voi myös velvoittaa esittämään tiliotteet säännöllisin väliajoin jollekin läheiselleen.


 

Tämän artikkelin on kirjoittanut Viimeinen tahto yrityksen asiantuntija. Artikkeli on osa yrityksen tuottamaa tekstisarjaa, jonka tarkoituksena on jakaa tietoa erilaisista itsemääräämisoikeuksista sekä herätellä ajatuksia ja keskustelua aiheista.


Lisätietoja www.viimeinentahto.fi

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page